fbpx

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PĘTLA CZĘSTOCHOWSKA         
W obrębie województwa śląskiego wytyczono Szlak Architektury Drewnianej z trasą główną i pięcioma pętlami. Trasa główna łączy się z podobnymi szlakami w województwach opolskim i małopolskim, natomiast wytyczone pętle pozwalają na szczegółową penetrację zabytków architektury drewnianej.

Pętla Częstochowska ma następujący przebieg:

Częstochowa - Olsztyn - Źrebice - Janów - Żarki - Koziegłowy -
Cynków - Woźniki - Sośnica - Koszęcin - Boronów - Bór Zapilski -
Truskolasy - Kłobuck - Mokra - Miedźno - Częstochowa (180 km).

Na trasie warto zobaczyć następujące obiekty:

Częstochowa - Zagroda Włościańska i bogate zbiory kultury ludowej
w Muzeum Częstochowskim.

Olsztyn-Ruchoma Szopka Olsztyńska. Izba Twórcza Jana Wewióra,
ul. Kiihnal.
Ruchoma Szopka Jurajska znajduje się w zabytkowej 100-letniej chacie,
gdzie przedstawione są ruchome sceny z życia Świętej Rodziny i tradycji ludu
jurajskiego.

Źrebice - drewniany kościół św. Idziego z 1789 r. i dzwonnica z XVIII w.

Cynków - drewniany kościół św. Wawrzyńca z 1631 r.

Woźniki - drewniany kościół cmentarny św. Walentego z 1696 r.

Koszęcin - drewniany kościół św. Trójcy z 1724 r., ekspozycja etnograficzna

Ośrodka Kultury i Edukacji Regionalnej.

Boronów - drewniany kościół Matki Bożej Różańcowej z 1611 r.

Bór Zapilski - drewniany kościół św. Jacka z lat 1919 - 21.

Truskolasy - drewniany kościół św. Mikołaja z 1737